+38 032-259-06-04, 032-259-06-05, 050-338-90-26, | dalta-lviv@ukr.net |

Печатки, штампи, фурнітура


Підприємство «ДАЛЬТА»- це професійне виготовлення печаток, штампів і факсимілє.

Виготовляєм печатки і штампи будь яких вимірів і рівнів складності: круглі печатки, прямокутні і трикутні штампи, латунні та алюмінієві пломбіри, а також металеві печатки/пломбіри для пластиліна і сургуча. Для виготовлення печаток і штампів ми використовуєм сертифіковане обладнання.

Комп’ютерне проектування та використання сучасних фотополімерних матеріалів дозволяє виготовляти високоякісну і, порівняно з іншими виробниками, недорогу продукцію за кілька годин від часу поступлення замовлення.

Ми використовуємо найсучасніші фотополімерні технології, завдячуючи яким процес виготовлення печаток проходить з мінімальними затратами. Дякуючи налагодженій праці майстрів, виготовлення печатки займає кілька годин!

Ми виготовляємо печатки на автоматичних або ручних оснастках.

За бажанням замовника печатки та штампи розміщують на дерев’яних колодках, або на автоматичних пристроях типу “COLOP”, “TRODAT”.

Окрім виготовлення печаток та штампів підприємство здійснює продаж: пломбіраторів, штемпельної продукції, а також супутніх товарів (самонабірні штампи, датери, нумератори, штемпельні подушки, штемпельні фарби), та виконує гравірувальні роботи по металу і пластмасових матеріалах.

Ідеальне поєднання найновіших технологій та сучасного дизайну  дозволяє задовільнити вимоги кожного клієнта.

Фірма має офіційний дозвіл МВС України на виготовлення даної продукції.

Витяг з додатку 5 до «Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів», затвердженої Наказом МВС від 11.01.99 № 17.

 

Порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів

3.1. Видача дозволів

3.1.1. Бланки дозволів ( на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів до їх заповнення повинні бути зібрані в книгу, яка прошивається і скріплюється печаткою канцелярії чи секретаріату органу внутрішніх справ та печаткою з відбитком “Дозвільна система”. Бланки зберігаються в підрозділах дозвільної системи органів внутрішніх справ.

3.1.2. Дозволи видаються:
1) Головним управлінням адміністративної служби міліції МВС України на виготовлення печаток і штампів – міністерствам та іншим центральним органам державної влади, міжнародним організаціям (товариствам) тощо, які зареєстровані й перебувають на території України; представництвам іноземних підприємств, установ, організацій, зареєстрованих в Україні, іноземним організаціям, які пройшли акредитацію як такі, що забезпечують реалізацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги, українським посольствам, консульствам, представництвам за кордоном. ( Абзац перший підпункту 1 пункту 3.1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 306 ( z0419-01 ) від 23.04.2001 ) ГУАСМ МВС України, здійснюючи в повному обсязі функції дозвільної системи, може видавати всі, передбачені зазначеною Інструкцією, види дозволів та квитанцій;
2) управліннями, відділами адміністративної служби міліції ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.Києві та Київській області, УМВС України в областях і м.Севастополі на виготовлення печаток і штампів – за територіально-адміністративною підпорядкованістю – обласним, міським державним адміністраціям, місцевим органам державної влади, об’єднанням громадян, а також спільним з іноземними фірмами підприємствам;
3) міськрайорганами внутрішніх справ на виготовлення печаток і штампів – за територіально-адміністративною підпорядкованістю – місцевим державним адміністраціям, органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам підприємницької діяльності, релігійним та господарським об’єднанням, підприємцям-громадянам, об’єднанням громадян, а також всім іншим організаційним формам підприємництва та об’єднанням громадян, передбаченим законодавством України;

3.1.3. Для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів керівники підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань, суб’єктів підприємництва, об’єднань громадян, зареєстрованих в Україні, інших організаційних форм підприємництва, підприємці-громадяни тощо подають в органи внутрішніх справ заяву, де вказують:
а) кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;
б) уперше чи ні виготовляються печатки та штампи (при виготовленні печаток не вперше зазначається підстава їх виготовлення);
в) місцезнаходження;
г) особа, відповідальна за отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів, її прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані; ґ) прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані керівника або уповноваженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ.

3.1.4. До заяв долучаються:
1) органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями:
а) зразки (ескізи) печаток та штампів у двох примірниках, затверджені (погоджені) їх керівником або уповноваженим ним органом (особою);
б) підстава створення організації та (або) статут, положення, які регламентують її діяльність і передбачають право користування печатками, штампами;
2) суб’єктами підприємницької діяльності:
а) копія свідоцтва про державну реєстрацію, нотаріально завірена, якщо інше не передбачено законом;
б) зразки (ескізи) печаток, штампів – у двох примірниках, затверджені керівником (власником);
в) громадяни-підприємці – копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків.
Протягом п’яти робочих днів із дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов’язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів суб’єкту підприємницької діяльності або надати письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.
Органам внутрішніх справ для видачі дозволу на виготовлення печаток і штампів забороняється вимагати від суб’єкта підприємницької діяльності документи, не передбачені цією Інструкцією;
3) українськими та міжнародними організаціями (товариствами), які не є суб’єктами підприємницької діяльності:
а) свідоцтво про державну реєстрацію і нотаріально завірену його копію;
б) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках, затверджені керівником;
в) документ (або витяг з нього) про створення такої організації (товариства, об’єднання) громадян і документ (або витяг з нього) про право користування печатками і штампами;
г) довідку установи Національного чи комерційних банків України про відкриття розрахункового рахунку; ( Підпункт 3 пункту 3.1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 306 ( z0419-01 ) від 23.04.2001 )
4) релігійними організаціями, статути яких зареєстровані:
– Державним комітетом України у справах релігій (далі – Комітет) – релігійні центри, управління, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії) та духовні (релігійні) навчальні заклади:
а) копію свідоцтва про реєстрацію статуту в Комітеті;
б) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках,
затверджені Комітетом; – обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями – релігійні громади:
а) копію свідоцтва про реєстрацію статуту обласною, Київською та Севастопольською міською державною адміністрацією;
б) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках, затверджені зазначеною державною адміністрацією; ( Підпункт 4 пункту 3.1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 306 ( z0419-01 ) від 23.04.2001 )
5) лікарями і ветлікарями:
а) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках;
б) копію диплома;
в) для лікарів, які працюють у лікувальних закладах, подається ще й клопотання керівників цих закладів;
6) представництвами іноземних підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та інших організаційних форм підприємництва тощо, зареєстрованими в Україні:
а) свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал і копію);
б) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках, затверджені керівником;
в) копію довідки про присвоєння органами державної статистики ідентифікаційного коду;
г) довідку установи Національного чи комерційних банків України про відкриття розрахункового рахунку;
ґ) копію легалізованого доручення керівнику представництва на здійснення діяльності на території України;
д) документальне підтвердження права користування печаткою на території України;
7) іноземними організаціями, які пройшли акредитацію як такі, що забезпечують реалізацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги:
а) свідоцтво про акредитацію організації (оригінал і копію);
б) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках, затверджені керівником; ( Пункт 3.1.4 доповнено підпунктом 7 згідно з Наказом МВС N 306 ( z0419-01 ) від 23.04.2001 )
8) профспілковими організаціями:
а) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
б) копію статуту (витяг з нього) із зазначенням права спілок, організаційних ланок користуватися печатками і штампами;
в) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках, затверджені керівником. ( Пункт 3.1.4 доповнено підпунктом 8 згідно з Наказом МВС N 306 ( z0419-01 ) від 23.04.2001, в редакції Наказу ВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
9) об’єднаннями громадян:
а) документ, який свідчить про легалізацію (офіційневизнання) об’єднання громадян:- легалізація яких здійснена шляхом реєстрації – свідоцтво про реєстрацію (оригінал і копію)- легалізація яких здійснена шляхом повідомлення прозаснування – витяг з книги обліку громадських організацій, що ведеться органом, що здійснює легалізацію;
б) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках, затверджені керівником;
в) копію статуту (витяг з нього) із зазначенням права користування печатками і штампами. ( Пункт 3.1.4 доповнено підпунктом 9 згідно з Наказом МВС N 306 ( z0419-01 ) від 23.04.2001 )

3.1.5. Для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів для філій (відділень), представництв, інших відокремлених підрозділів суб’єктів підприємницької діяльності, які не потребують державної реєстрації, вони мають звертатися в органи внутрішніх справ за місцем реєстрації суб’єкта підприємництва тощо і надавати документи, передбачені абзацом 2 пункту 3.1.4 частини 3 цієї Інструкції.
Також такі підрозділи до органів внутрішніх справ надають:
а) рішення про створення, відкриття відокремленого підрозділу;
б) довідку про внесення додаткової інформації щодо створення відокремлених підрозділів до реєстраційної картки суб’єкта;
в) довідку про поставлення на облік в органах державної статистики філії (відділення) чи іншого відокремленого підрозділу за місцезнаходженням цих підрозділів.

3.1.6. В усіх випадках, у зв’язку з перейменуванням підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань, суб’єктів підприємництва, а також спрацюванням печаток, штампів, оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів здійснюється на загальних підставах, передбачених цією Інструкцією.

3.1.7. За видачу дозволів справляється плата, розмір та порядок використання якої встановлюється Кабінетом МіністрівУкраїни. Платіжні доручення або квитанції про оплату послуг, пов’язаних з видачею дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, надаються в усіх випадках.

3.1.8. У всіх випадках до органів внутрішніх справ надаються доручення, що відповідають вимогам законодавства України, на осіб, відповідальних за одержання дозволу на оформлення замовлення на виготовлення печаток і штампів.

3.1.9. Органи внутрішніх справ на зворотному боці оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію, іншого документа, який свідчить про легалізацію, а для професійних спілок та організацій професійних спілок – довідки про включення до Єдиного державного реєстру, який подається до органів внутрішніх справ при отриманні дозволу, ставлять штамп про видачу дозволу на право виготовлення певної кількості печаток і штампів (додаток 6), який засвідчується підписом працівника дозвільної системи і скріплюється печаткою з відбитком “Дозвільна система”, після цього документ повертається його власнику. ( Пункт 3.1.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 306 ( z0419-01 ) від 23.04.2001, в редакції Наказу МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )

3.1.10. На кожному примірнику зразків печаток і штампів ставлять штамп для засвідчення зразків (ескізів) печаток і штампів (додаток 7), який засвідчується підписом працівника дозвільної системи і скріплюється печаткою з відбитком “Дозвільна система”.

3.1.11. Якщо печатки і штампи виготовляються вперше, то орган внутрішніх справ на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів проставляє штамп про виготовлення
печаток та штампів уперше (додаток 8). Якщо печатки і штампи виготовляються у зв’язку із заміною старих або у зв’язку зі змінами, доповненнями в написах на печатках і штампах, то орган внутрішніх справ на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів проставляє штамп про виготовлення печаток, штампів замість наявних (додаток 9).

3.1.12. Старі печатки здаються на знищення в органи внутрішніх справ, які видають про це квитанцію про знищення печаток і штампів (додаток 10), і знищують їх у порядку, передбаченому пунктом 3.4.2 цієї Інструкції.

3.1.13. У разі крадіжки, втрати печаток чи штампів керівники підприємств, установ і організацій, господарських об’єднань або громадяни зобов’язані вжити заходів задля їх розшуку, а також негайно повідомити про це органи внутрішніх справ. Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів замість викрадених, загублених видається на загальних підставах після подання заяви про крадіжку, втрату, а також після опублікування в пресі повідомлення про недійсність викрадених, загублених печаток і штампів. Печатки і штампи, виготовлені замість викрадених, втрачених, повинні мати у відбитку літеру “Д” (дублікат).

3.1.14. Залежно від типу дозволів, що видаються, вони підписуються, відповідно, одним з керівників ГУАСМ МВС, начальником відділу дозвільної системи ГУАСМ МВС, керівництвом управління (відділу) адміністративної служби міліції ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.Києві та Київській області, УМВС України в областях і м.Севастополі, начальником або його заступником – начальником міліції громадської безпеки міськрайорганів внутрішніх справ та скріплюються гербовою печаткою органу внутрішніх справ, що видав дозвіл.

3.1.15. Оформлений дозвіл видається керівникам підприємств, установ, організацій, господарських чи інших об’єднань, а також громадянам або уповноваженим ними особам під розписку, після пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. Облік виданих дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів здійснюється в книзі обліку дозволів на виготовлення печаток і штампів (додаток 11). Книга до її заповнення повинна бути пронумерована, прошита, скріплена печаткою, взята на облік за Журналом обліку журналів; її слід зберігати в підрозділі дозвільної системи органу внутрішніх справ, а після її закінчення – здати до секретаріату, канцелярії. ( Пункт 3.1.15 доповнено підпунктом 7 згідно з Наказом МВС N 306( z0419-01 ) від 23.04.2001 )

3.2. Користування печатками і штампами

3.2.1. Зображення Державного Герба України на печатках здійснюється відповідно до законодавства України. Зображення Державного Герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління відповідно до вимог постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1992 р. N 2137-12. Відповідно до Положення про державні вищі заклади освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1074 ( 1074-96-п ), та Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240 ( 1240-98-п ), державні вищі заклади освіти та професійно-технічні навчальні заклади України мають право на печатку із зображенням Державного Герба України. ( Пункт 3.2.1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом МВС N 306 ( z0419-01 ) від 23.04.2001 )

3.2.2. Органи державної влади можуть мати тільки по одному примірнику гербової каучукової або металевої печатки. У деяких випадках є припустимим, за дозволом, наказом чи розпорядженням міністра або керівника іншого центрального органу виконавчої влади, виготовлення додаткових гербових печаток з цифрами “1”, “2” і т.д.

3.2.3. Управління (відділи) кадрів органів державної влади можуть замовляти малу гербову печатку для засвідчення посвідчень і спеціальних перепусток.

3.2.4. Металеві гербові печатки виготовляються також для установ Національного банку України і відділень зв’язку.

3.2.5. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, незалежно від наявності в них печаток з Державним Гербом України, можуть виготовляти прості круглі печатки, а також різні штампи для:
секретаріатів міністерств, інших центральних органіввиконавчої влади; секретних відділів (спецчастин); канцелярій (загальних відділів); управлінь справами; адміністративно-господарських управлінь (відділів); управлінь (відділів) кадрів; а також інших, які передбачені статутом, положенням або наказом по цих підприємствах. Управління справами і канцелярії, секретаріати, секретні відділи, спецчастини мають право замовляти круглу печатку для пакетів.

3.2.6. Підприємства, установи, організації, господарські об’єднання, суб’єкти підприємницької діяльності, об’єднання громадян, суб’єкти господарювання однієї з інших організаційних форм підприємництва можуть мати тільки по одному примірнику основної каучукової або металевої печатки. Якщо в діяльності зазначених організацій недостатньо використання однієї печатки, то є припустимим – у відповідності з наказом, розпорядженням або рішенням по них – виготовлення додаткових печаток з цифрами “1”, “2” і т.д., а також простих круглих печаток та різних штампів для: секретаріатів; секретних відділів (спецчастини); канцелярії (загального відділу); управлінь справами; адміністративно-господарських управлінь (відділів); управлінь (відділів) кадрів; а також інших, які передбачені статутом, положенням або наказом по цих підприємствах. Управління справами і канцелярії, секретаріати мають право замовляти круглу печатку для пакетів.

3.2.7. Філіям, іншим відокремленим підрозділам підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань, суб’єктів підприємництва, об’єднань громадян, зареєстрованих в Україні, інших організаційних форм підприємництва дозволяється виготовлення каучукових і металевих печаток, якщо це передбачено статутом, положенням або наказом про ці філії. У цьому разі в текст печаток вміщується слово “Філія”.

3.2.8. Простою печаткою (особистою) можуть користуватися лікарі та ветлікарі, які працюють у лікувальних (ветеринарних) закладах чи займаються медичною (ветеринарною) практикою.

3.2.9. Трикутні печатки виготовляються для організацій, які не мають рахунків в установах Національного і комерційних банків України.

3.2.10. Забороняється ввезення на територію України самонабірних печаток та штампів, а також їх виготовлення, реалізація та використання на території держави. ( Розділ 3.2 доповнено пунктом 3.2.10 згідно з Наказом МВС N 306 ( z0419-01 ) від 23.04.2001 )

3.3. Опис печаток і штампів

3.3.1. Печатки з Державним Гербом України виготовляються круглої форми. У середині кола зображується Державний Герб України, а по колу печатки – назва органу державної влади чи державного управління, потім назва підприємства, установи і організації, якщо наявність зображення передбачена діючим законодавством України.

3.3.2. Печатки з емблемами, товарними знаками тощо з відповідним описом можуть бути виготовлені тільки в тому разі, якщо вони зареєстровані у встановленому законодавством України
порядку або передбачені в статуті чи положенні підприємства, установи, організації, суб’єкта підприємницької діяльності,зареєстрованому відповідним міністерством чи іншим центральним
органом виконавчої влади або місцевою державною адміністрацією чи органом місцевого і регіонального самоврядування. ( Пункт 3.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 306 ( z0419-01 ) від 23.04.2001 )

3.3.3. Проста печатка виготовляється круглою або трикутною. Напис на печатках і штампах повинен відповідати назві, яка зазначена в свідоцтві про державну реєстрацію.

3.3.4. На печатках і штампах кожний реквізит зазначається українською або одночасно українською і російською мовами.

3.3.5. На кутових штампах, залежно від підпорядкованості, у верхній частині розміщується напис “Україна”, під ним – назва міністерства чи іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи і організації. На кутових штампах Державний Герб України не зображується.

3.3.6. Текст, зображений на кутовому штампі міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи чи організації повинен відповідати тексту, зображеному на
печатці.

3.3.7 На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи. ( Пункт 3.3.7 в редакції Наказу МВС N 306 ( z0419-01 ) від 23.04.2001 )

3.3.8. Усі види печаток і штампів слід виготовляти за прийнятими розмірами:

печатка круглої форми з текстом однією мовою діаметр 38 – 40 мм

печатка круглої форми з текстом двома мовами діаметр 40 – 45 мм

трикутна печатка розмір сторони 45 х 45 мм

кутовий штамп розмір сторони не менше 40 х 60 мм

мала кругла печатка діаметр 20 – 25 мм

3.4. Зберігання печаток і штампів, їх знищення

3.4.1. Відповідальність і контроль за дотриманням порядку зберігання печаток і штампів, а також законністю користування ними покладається на керівників підприємств, установ і організацій, господарських об’єднань, суб’єктів підприємницької діяльності, інших організаційних форм підприємництва, діяльність яких передбачена чинним законодавством України, громадян-підприємців. При зміні керівника печатки і штампи передаються новопризначеному за актом. Керівники підприємств, установ і організацій, господарських об’єднань, суб’єктів підприємницької діяльності, інших організаційних форм підприємництва, діяльність яких передбаченачинним законодавством України, у разі потреби можуть своїм наказом покласти відповідальність за зберігання і користування печатками і штампами на одного із безпосередньо підлеглих їм працівників.

 

3.4.2. У разі ліквідації підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань, суб’єктів підприємницької діяльності, інших організаційних форм підприємництва, діяльність яких передбачена чинним законодавством України (або при спрацюванні печаток і штампів) їх керівники (а також підприємці-громадяни) печатки і штампи зобов’язані здати для знищення в органи внутрішніх справ. Для одержання квитанції про знищення печаток і штампів, які видаються у відповідності до п.3.1.2 цієї Інструкції, до органів внутрішніх справ подається письмове клопотання, де вказуються:
– кількість печаток та штампів, які передбачається знищити;
– підстава для знищення;
– особа, відповідальна за знищення печаток і штампів, прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані;
– прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані керівника або уповноваженої ним особи, що подає клопотання до органу внутрішніх справ.
До клопотань додаються печатки і штампи, їхні відбитки у двох примірниках, а також платіжні доручення чи квитанції про оплату послуг, пов’язаних з видачею квитанцій про знищення печаток і штампів. За видачу квитанцій справляється плата, розмір та порядок використання якої встановлюється Кабінетом Міністрів України. Платіжні доручення або квитанції про оплату послуг, пов’язаних з видачею квитанції про знищення печаток і штампів, надаються в усіх випадках.
Про знищення печаток і штампів видається квитанція, на звороті якої робляться відбитки знищених печаток і штампів, після чого вони знищуються: металеві вироби – обпилюванням двома перехресними лініями, гумові, каучукові деталі – розрізанням на малі нез’єднувані, невідновлювані частини в присутності заявника.
Бланки квитанцій про знищення печаток і штампів до їх заповнення потрібно зібрати в книгу, яка прошивається і скріплюється печаткою канцелярії, секретаріату органу внутрішніх справ та печаткою з відбитком “Дозвільна система”. Бланки зберігаються в підрозділах дозвільної системи органів внутрішніх справ.
Корінець квитанції долучається до матеріалів, які стали підставою для їх знищення.

Примітка: Після виготовлення печатки вже можна відкрити постійний рахунок у банку. Для цього необхідно знову у нотаріуса оформити спеціальну картку для банку, на якій нотаріусом буде посвідчено підписи керівника , головного бухгалтера та відбиток печатки. Написавши заяву на ім’я керівника банком про постійний рахунок та про оформлення перепусток у банк керівнику та головному бухгалтеру ГО, отримується повноцінний розрахунковий рахунок з якого уже можна вести необхідні фінансові операції